Nulmetingen

Metingen

Wat is het huidige beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte? Door de kwaliteit vanaf het begin vast te stellen door middel van een nulmeting, kunnen concrete plannen gemaakt worden. Wanneer we het huidige beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte inzichtelijk willen maken, brengen we dat in kaart door middel van een nulmeting. De verworven informatie kan goed van pas komen bij het maken van beeldbestekken, meerjarenplannen of het maken van onderhoudscontracten. Iedereen krijgt op deze manier een goed beeld van de beginsituatie en kunnen op basis van de nulmeting aan de slag, waarbij later eventueel bijkomende effecten duidelijk zijn terug te vinden.