Nulmeting van het huidige areaal

Metingen

Wat is het huidige beheer- en onderhoudsniveau van uw areaal? Door de kwaliteit vast te stellen door middel van een nulmeting, kunnen concrete plannen gemaakt worden en budget vastgesteld. Wanneer we het huidige beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte of specifieke assets inzichtelijk willen maken, brengen we dat in kaart door middel van een nulmeting. De verworven informatie kan goed van pas komen bij het maken van beeldbestekken, meerjaren onderhoudsplannen of het maken van onderhoudscontracten. U krijgt op deze manier een goed beeld van de huidige situatie.