Gemeenten en provincies

De expertise Falcon-i Inspecties ligt dicht tegen de praktijk aan. Met enorm veel plezier en kennis helpen we onze opdrachtgever helpen bij het waar maken ambities in de buitenruimte. Zo kunnen we u niet alleen helpen met omgevingsinspecties, maar ook bij het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen, maken van kostencalculaties, beplantingsplannen en de directievoering en het houden van toezicht, keuren van beplanting, inboetlijsten van beplanting, bomenefffectrapportages, kwaliteitscontroles van onderhoud en beheer en het monitoren van beeldbestekken.