Inspecties blauw - water en oevers

Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd in het controleren van de staat en kwaliteit van oevers, water en waterbodems. We werken met veel plezier voor water- en rioolbeheerders van gemeentes, waterschappen en recreatieschappen, zodat onze opdrachtgevers een goed overzicht en inzicht hebben in de kwaliteit en het beheer van oevers, beschoeiingen en waterkwaliteit.

Blauw Natuurlijke oever

Wat is de staat van beheer van de oevers uit jouw areaal? Zijn deze volgens afspraak onderhouden door je opdrachtnemers? Onze Falcon-i inspecteurs kunnen de natuurlijke oevers inspecteren en brengen eventuele problemen, schades of achterstallig onderhoud in kaart. Wanneer de oevers met regelmaat geïnspecteerd worden, kom je nooit voor verrassingen te staan!

Blauw Beschoeiing

Beschoeiingen beschermen een waterkant tegen allerlei invloeden die de stabiliteit in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk dit in de gaten te houden en bijvoorbeeld na te gaan of de aannemers de afspraken zijn nagekomen. Worden de werkzaamheden volgens het bestek uitgevoerd? Onze vakkundige inspecteurs inspecteren en controleren de staat van het onderhoud en maken hier een duidelijk overzicht van.