Buitenruimte in het vizier

Overzichtelijke inventarisaties en inspecties van de openbare ruimte

De openbare buitenruimte is van iedereen. Wanneer deze goed onderhouden is, draagt dit bij aan het maatschappelijk welzijn. In de buitenruimte zijn veel verschillende bedrijven aan het werk om die aan te leggen en/of te onderhouden.

Of  aanleg van de buitenruimte voldoet aan de gestelde normen en/ of de (onderhouds)werkzaamheden door alle partijen daadwerkelijk en volgens het (beeld)bestek uitgevoerd zijn, kan Falcon-i voor u controleren en rapporteren.

Over ons

Onze diensten

De inspecties van Falcon-i van de buitenruimte zijn betrouwbaar, gedegen en deskundig. De RAW normen en de CROW normen zijn het uitgangspunt. Aan de hand van de uitkomsten die wij rapporteren weet u precies of alle gemaakte afspraken met uw opdrachtnemers daadwerkelijk naar verwachting zijn uitgevoerd. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn met het verrichten van metingen. Met behulp van onze belevingmonitor krijgt u inzicht in het kwaliteitsgevoel dat de bewoners hebben van de buitenruimte. We verschaffen u graag een helder en gegrond overzicht!

 

Inspecties

Met behulp van het Accres-systeem voert Falcon-i diverse inspecties uit in de openbare ruimte. Het systeem werkt op basis van digitale kaarten waarin bestaande punten (objecten) kunnen worden beoordeeld of nieuwe objecten kunnen worden toegevoegd.

Inspecties

Daarom Falcon-i

  • Gedegen
  • Betrouwbaar
  • Experts
  • Deskundig