Alles in het vizier

Overzichtelijke inventarisaties en inspecties van de openbare ruimte

De openbare buitenruimte is van iedereen. Wanneer deze goed onderhouden is, draagt dit bij aan het maatschappelijk welzijn. In een stad, plaats, dorp of provincie zijn veel verschillende bedrijven aan het werk om die buitenruimte aan te leggen of goed te onderhouden. Dat gaat om stoepen, straten, snelwegen, maar ook om speeltuinen, straatmeubilair, beschoeiingen, bomen en plantsoenen.

Of  huidige staat van de buitenruimte voldoet aan de gestelde normen en/ of de werkzaamheden door alle partijen daadwerkelijk en volgens afspraak uitgevoerd zijn, kan Falcon-i voor u controleren.

Over ons

Onze diensten

De inspecties van Falcon-i van groen, grijs en blauw zijn betrouwbaar, gedegen en deskundig.  Aan de hand van de uitkomsten die wij rapporteren weet u precies of alle gemaakte afspraken met uw opdrachtnemers daadwerkelijk naar verwachting zijn uitgevoerd. Bovendien vormt het verslag een helder uitgangspunt voor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen.  Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn met het verrichten van metingen. Met behulp van onze belevingmonitor krijgt u inzicht in het kwaliteitsgevoel dat de bewoners hebben van de buitenruimte. We verschaffen u graag een helder en gegrond overzicht!

 

Inspecties

Met behulp van het Accres-systeem voert Falcon-i diverse inspecties uit in de openbare ruimte. Het systeem werkt op basis van digitale kaarten waarin bestaande punten (objecten) kunnen worden beoordeeld of nieuwe objecten kunnen worden toegevoegd.

Inspecties

Daarom Falcon-i

  • Gedegen
  • Betrouwbaar
  • Experts
  • Deskundig