Infrastructuur en openbare ruimte

Het inspecteren van wegen, bruggen, tunnels, verlichting, straatmeubilair en verkeersborden is secuur werk. Hierdoor vergaren we betrouwbare informatie die van belang is voor het beheer dat daaruit voortvloeit én kunt u alle beheer- en onderhoudsplanningen onderbouwen. We werken voor gemeenten, provincies, adviesbureaus en vastgoedpartijen.