Inspecties grijs - wegen

Om vervelende situaties te voorkomen zijn regelmatige visuele inspecties van de openbare ruimte een must. Een vervelende situatie ontstaat snel wanneer verkeersborden onduidelijk zijn, straatverlichting kapot is of als er scheuren in het wegdek zitten. Voor de veiligheid is het daarom belangrijk om regelmatig inspecties uit te laten voeren. Ons vakkundige Falcon-i team voert grondige visuele weginspecties uit zoals weginspecties, maar ook inspecteren we verkeersborden, wegmarkeringen en verlichting. Eventuele gevonden problemen bij bijvoorbeeld een weginspectie, worden in kaart gebracht zodat er een meerjaren onderhoudsplan kan worden gemaakt. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar door eventuele schades en onregelmatigheden te controleren en aan te pakken, wordt het straatbeeld ook verbeterd. Ons vakkundige Falcon-i team kan ook ingezet worden voor het inspecteren van straatmeubilair, kolken en openbare kunstwerken. Om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen is het goed om met regelmaat visuele weginspecties uit te voeren. De uitkomst biedt vervolgens een goede houvast voor het maken van een onderhoudsplanning.  Wij inspecteren wegen conform de CROW (Kwalititeitscatalogus Openbare Ruimte), maar het is ook mogelijk om met een eigen methodiek te inspecteren.

Grijs Wegmarkeringen

Veiligheid op de weg is uiteraard van levensbelang. Duidelijke wegmarkering speelt hierin een zeer belangrijke rol. Is alle wegmarkering nog goed zichtbaar en is de belijning nog veilig? Onze vakkundige Falcon-i inspecteurs brengen dit voor je in kaart. Zo heb je een helder overzicht aan welke wegmarkeringen er wat gedaan moet worden. We brengen alle belangrijke details mbt wegmarkering in beeld. We kijken naar de exacte status, de kwaliteit en of de wegmarkering nog aan de gestelde eisen voldoet. Ook noteren we de locatie, het type, materiaal en garantieduur.

 

Grijs Kunstwerken

Kunstwerken zijn een mooie toevoeging aan het straatbeeld. Wel is het dan belangrijk dat de openbare kunstwerken goed worden onderhouden. We nemen met alle plezier de openbare kunstwerken mee in onze inspectierondes, zodat je niet voor onverwachte verassingen komt te staan. Zo weet je of het kunstwerk ook werkelijk onderhouden wordt zoals met jou is afgesproken.

 

 

Grijs Kolken

Een goed rioleringsstelsel is vanzelfsprekend van hoog belang. Het onderhouden van straat- en trottoirkolken levert een beter en schoner rioleringsstelsel op. Deze kolken monden uiteindelijk uit in het hoofdriool, waardoor het erg effectief is om de kolken van goed onderhoud te voorzien. Zo bespaar je ook in kosten, want het reinigen van een hoofdriool is vele malen duurder dan goed onderhoud van straatkolken. Worden de kolken in jouw gemeente geledigd en gereinigd zoals je hebt afgesproken met de uitvoerende partijen? Onze Falcon-i inspecteurs inspecteren de kolken en controleren of de kolken in jouw gemeente geledigd en gereinigd worden zoals is afgesproken met de uitvoerende partijen. De uitkomsten zullen we aan je rapporteren en van eventuele mankementen maken we tevens melding.

 

Grijs Verlichting

Zijn de straten in de gemeente goed verlicht? Doen alle lantaarnpalen het naar behoren, worden de werkzaamheden van jouw opdrachtnemers volgens afspraak uitgevoerd? De inspecties van Falcon-i leveren de zekerheid die je zoekt.

 

Grijs Straatmeubilair

Weet jij wat de staat is van het straatmeubilair in jouw gemeente, zoals de bankjes, speeltoestellen en fietsenstallingen? Onze Falcon-i inspecteurs brengen de staat van onderhoud en alle mankementen en defecten overzichtelijk voor je in kaart. In het heldere overzicht worden onder anderen de GPS-coördinaten, aantallen en typen aangegeven, zodat je er gelijk mee aan de slag kunt. Indien wenselijk nemen we dit mee in onze inspectierondes.

 

Grijs Verkeersborden

Verkeersborden zijn een belangrijke factor voor de veiligheid van iedereen, of je nu wandelt, fietst of in de auto zit. Uit ervaring weten we dat er ook veel verwarring kan ontstaan omdat veel verkeersborden overbodig zijn, of niet meer voldoen binnen de verkeersmaatregel. Voldoen de verkeersborden aan de eisen die je daaraan stelt? Is de kwaliteit van de verkeersborden zoals je dat hebt afgesproken met de opdrachtnemers? Goed beheer van verkeersborden begint met een goede inventarisatie. Onze Falcon-i inspecteurs controleren de verkeersborden op vervuiling, schade, veroudering en de vereiste restorereflectiewaarde. Uiteraard beoordelen we dit op basis van het gemeentelijke kwaliteitsborgsysteem. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage en desgewenst volgt hieruit ook een advies met betrekking tot het beheer (en dus ook vervanging of verwijdering).

We inventariseren alle gedetailleerde informatie per bord. Dat betreft niet alleen de kwaliteit van bord, maar ook de exacte locatie, de afmeting, het model, de montage en de reflectiewaarde. We beoordelen daarbij ook of aan de voorschriften van de BABW, het RVV en de NEN 3381 is voldaan.

 

Grijs Weginspecties

Onze wegen spelen een belangrijke factor in goede bereikbaarheid, mobiliteit, maar ook in veiligheid. Onregelmatigheden in het wegdek kunnen al snel zorgen voor een onveilige situatie. Er kunnen ook regelmatig terugkerende schades optreden die elke keer weer moeten worden hersteld, dat zorgt niet alleen voor vervelende omleidingen maar kost ook veel geld. Onze vakkundige weginspecteurs zijn gespecialiseerd in grondige weginspecties waarbij (toekomstige) problemen in kaart worden gebracht. Door regelmatig een weginspectie te laten uitvoeren kan niet alleen onderhoud worden ingepland, maar ook veel worden voorkomen.

Lees meer