Monitoring van de openbare ruimte

Door middel van onze belevings- of ervaringsmonitor onderzoeken we verschillende onderwerpen die samen de beleving van een gebied, wijk of stad of dorp bepalen. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan bod zoals: aantrekkelijkheid van het gebied,  gevoel van veiligheid, vervuiling of sfeer. Natuurlijk vraagt iedere locatie om andere onderwerpen.

Monitoring Ervaringsmonitor

Ervaringsmonitor
In een tijd waar de mening van inwoners een meer prominente rol krijgt, is het als overheidsinstantie belangrijk om precies te weten hoe inwoners hun leefomgeving ervaren. Door als overheid de ervaring van inwoners te onderzoeken kan men beter in spelen op de wensen van inwoners en het beleid daar op aanpassen.

Het gebruik
De ervaringsmonitor is een tool die ingezet kan worden om antwoord te geven wat inwoners ervaren van hun leefomgeving. Dat kan op verschillende manieren worden toegepast. Denk aan het naar voren halen van de belangrijkste punten onder bewoners (bijvoorbeeld een afvalvrije openbare ruimte of goed onderhoud van groenvoorzieningen) of het koppelen van de resultaten van de Ervaringsmonitor en de beleidsmeeting.  Daarnaast kan de Ervaringsmonitor worden toegepast om inwoners op een eenvoudige manier inspraak te geven in de besluitvorming van de buitenruimte. Dit kan gaan om grote vraagstukken zoals herinrichting van de wijk tot kleinere vraagstukken zoals het kappen van bomen. Kortom, er zijn verschillende soorten toepassingen mogelijk vanuit het meten van de ervaring van inwoners.

Het resultaat
Door het inzetten van de Ervaringsmonitor kan de overheid beter voldoen aan de wensen van haar bewoners, zonder dat dit gelijk leidt tot meer kosten. Het hebben van een goed beeld hoe inwoners hun leefomgeving ervaren kan de overheid laten besluit het beleid aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer er uit onderzoek door de Ervaringsmonitor naar voren is gekomen dat inwoners veel waarde geven aan een schone leefomgeving (weinig zwerfvuil), maar relatief weinig waarde geven aan het wekelijks maaien van de gazons in de zomerperiode. Aan de hand van dit voorbeeld kan de overheid het beleid aan passen naar meer zwerfvuilbeheersing en minder maaien van gazons.

Daarnaast levert het als overheid een positievere beeld op onder haar inwoners, want het geven van inspraak leidt tot een overheid die betrouwbaarder wordt ervaren en een hogere acceptatie voor het beleid dat de overheid voert.