Referenties

Inspecties worden o.a. uitgevoerd in de volgende gemeentes:

 • Amsterdam (milieumeting, centrale stad)
 • Amsterdam west (meubilairinspectie)
 • Amsterdam oost & west (technische kwaliteit groen)
 • Den Haag (milieumeting, 2 wekelijks)
 • Den Haag (technische kwaliteit groen)
 • Gouda (beeldbesteksmeting, maandelijks)
 • Hilversum (beeldbesteksmeting, 4 wekelijks)
 • Utrecht (algemene kwaliteitsmeting, maandelijks)
 • Westland (kwaliteitsbeoordeling beschoeiingen)
 • Westland (technische kwaliteit groen)
 • Hellevoetsluis (0-meting kwaliteit groen)
 • Wijdemeren (0-meting kwaliteit groen)
 • Hilversum, Den Helder, Westland, Midden Delfland, Bergen, Harderwijk, Enkhuizen, Valkenburg (weginspecties)
 • Voorschoten, Wassenaar, Rotterdam, Den Haag (beeldkwaliteit)
 • Alphen aan de Rijn, Westland, Heiloo, Texel (0-meting kwaliteit groen en controle BGT (Basis grootschalige topografie)

 

Ook werken we voor:

 • DG Groep
 • Witteveen en Bos
 • AW Groep
 • Amerpoort
 • Green4roads
 • KOAC
 • Hart van Zuid (Rotterdam) Ballast Nedam

 

Een greep uit de uitgevoerde projecten:

 • Ontwerp en beheerplan recreatiepark de Ventjager
 • Kostenindicatie aanleg en beheer APM-terrein, Maasvlakte
 • Beheerplan geluidsscherm N206, Noordwijkerhout
 • Beheerplan en inventarisatie groen Amerpoort, Baarn