Referenties

Inspecties worden o.a. uitgevoerd in de volgende gemeentes/opdrachtgevers:

 • Amsterdam (milieumeting, centrale stad)
 • Amsterdam west (meubilairinspectie)
 • Amsterdam oost & west (technische kwaliteit groen)
 • Amsterdam Noord (Berdi) (schoonmeting op wegen)
 • Amsterdamse Bos (Opname bosplantsoen en randen)
 • Beuningen (Weginspectie Crow 146)
 • Den Haag (milieumeting, 2 wekelijks)
 • Den Haag (technische kwaliteit groen)
 • Den Haag Stadsdeel Haagse Hout (meting onkruid in beplanting)
 • Hart van Zuid (algemene kwaliteit buitenruimte)
 • Hart van Zuid (VTA Bomen)
 • Hart van Zuid (weginspectie Crow 146)
 • Gouda (beeldbesteksmeting, maandelijks)
 • Gouda (oeverinspectie)
 • Hilversum (beeldbesteksmeting, 4 wekelijks)
 • Utrecht (algemene kwaliteitsmeting, maandelijks)
 • Westland (kwaliteitsbeoordeling oevers)
 • Westland (technische kwaliteit groen)
 • Westland (weginspectie Crow 146)
 • Hellevoetsluis (nul-meting kwaliteit groen)
 • Wijdemeren (nul-meting kwaliteit groen)
 • Stichtse Vecht (nul-meting kwaliteit groen)
 • Voorschoten (Nen 2767 groen conditiemeting)
 • Wassenaar (Nen 2767 groen conditiemeting)
 • Valkenburg (weginspectie Crow 146)
 • Hilversum, Den Helder, Westland, Midden Delfland, Bergen, Harderwijk, Enkhuizen, Valkenburg (weginspectie Crow 146)
 • Voorschoten, Wassenaar, Rotterdam, Den Haag (beeldkwaliteit)
 • Alphen aan de Rijn, Westland, Heiloo, Texel (nul-meting kwaliteit groen en controle BGT (Basis grootschalige topografie)
 • Sassenheim (weginspectie Crow 146)
 • Tilburg (bomen effect analyse)
 • Westland (bomen effect analyse)
 • Krimpen aan de IJssel (bomen effect analyse)
 • AMC (bomen effect analyse)
 • Gouda (bomen effect analyse)
 • Tilburg (bomen effect analyse)

 

Ook werken we voor:

 • DG Groep
 • Witteveen en Bos
 • AW Groep
 • Amerpoort
 • Green4roads
 • KOAC
 • Hart van Zuid (Rotterdam) Ballast Nedam
 • SWECO

 

Een greep uit de uitgevoerde projecten:

 • Ontwerp en beheerplan recreatiepark de Ventjager
 • Kostenindicatie aanleg en beheer APM-terrein, Maasvlakte
 • Beheerplan geluidsscherm N206, Noordwijkerhout
 • Beheerplan en inventarisatie groen Amerpoort, Baarn