Inspecties groen - bomen, beplanting en gazon

De openbare buitenruimte bestaat voor een groot deel uit groen en de staat ervan is dan ook erg belangrijk. Contractueel is alles vastgelegd in het bestek: het gras wordt gemaaid, en de beplanting worden onderhouden. Onze groen inspecteurs controleren of alle afspraken (bestekseisen) werkelijk worden nagekomen. Met veel vakkennis en jarenlange praktijkervaring kunnen we groenbeheerders ontzorgen. Onze vakkundige inspecteurs kunnen het bestaand en nieuw groen inventariseren op basis van de CROW en Nen 2767-normen en dit rapporteren. Zo brengen we de huidige kwaliteit en staat van het groen in kaart.

Daarbij kunnen we ook de staat van de bomen controleren. Zo kunnen we een bomen effect analyse uitvoeren of een vta controle ten behoeve van de boomveiligheid. Ook kunnen we bomenwacht houden, waarbij onze gecertificeerde inspecteurs erop toezien dat de bomen in de buurt van werkzaamheden kunnen worden behouden en hoe we boomschade kunnen voorkomen.

Groen Keuring bestaand groen (Nen 2767 of crow)

Bomen, beplanting en gazonvlakken worden volgens de normen van de Nen 2767 of de CROW beoordeeld. De uitkomesten uit de inventarisatie kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en om inzicht te geven in het onderhoudsniveau.

Daarbij meten we de overeengekomen KOR of CROW-schaalbalken en geven we een advies met betrekking tot de te nemen maatregelen, zoals het omvormen van beplanting, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden of renovaties van gazons en bermen. Resultaten kunnen ingevoerd worden in ieder gewenst beheersysteem. Vervolgens kunnen er themakaarten, begrotingen of meerjarenramingen gemaakt worden. Heb je hier vragen over?

Groen Keuring van beplanting bij nieuwbouw projecten

Wordt de beplanting daadwerkelijk aangelegd zoals is vastgelegd in het bestek? Komen de kwaliteit, gezondheid, grootte en maatvoeringen overeen met de bestekbeschrijving? Zijn alle afspraken nagekomen?

Tijdens de levering van nieuwe beplanting is een van de inspecteurs van Falcon-i aanwezig, zij beschikken over veel praktijkervaring, waar jij als opdrachtgever optimaal van kunt profiteren. Zo kunnen zij onder anderen de geschikte locaties voor inkuilen aangeven, het plantmateriaal keuren, checken of de nazorg goed in acht wordt genomen (bewatering, afdekken en inkuilen) en in overleg afspraken maken naar aanleiding van het onverhoopt niet nakomen van kwaliteitseisen.

Groen Boominspecties VTA en Bomen Effect Analyse

Bij boominspecties controleren wij het hele bomenbestand op veiligheid en vitaliteit. Dit verwerken we in een duidelijke rapportage. Indien wenselijk geven we daarbij ook een onderhoudsadvies. Wij voeren verschillende boominspecties uit: bomen effect analyse, boomveiligheidscontrole (vta inspectie) en bomenwacht.

Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. Je bent daarbij verplicht de bomen systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomeerde deskundigen in dienst die dit kunnen controleren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunnen ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

 

 

Bomen Effect Analyse (BEA)

Gaat er gebouwd worden rondom bomen? Soms kan er een verandering in de openbare ruimte plaatsvinden die gevolgen heeft voor de bestaande bomen. Bijvoorbeeld bij een reconstructie of een ruimtelijke herontwikkeling. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf te inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn voor de betreffende bestaande bomen. Dat maken we inzichtelijk in een Bomen Effect Analyse (BEA).

 

Bomenwacht

Bij herontwikkelingen of andere veranderingen in de openbare ruimte moeten bestaande bomen het vaak ontgelden. Om ervoor te zorgen dat de bomen gespaard blijven kun je ons als bomenwacht inschakelen. We zorgen tijdens de werkzaamheden voor de bescherming van de bestaande bomen en zullen in een rapportage uitwerken hoe we dit in de praktijk hebben uitgevoerd. Op zoek naar een bomenwacht?

 

 

 

 

Groen Toezicht houden op bomen (bomenwacht)

Bij herontwikkelingen of andere veranderingen in de openbare ruimte moeten bestaande bomen het vaak ontgelden. Om ervoor te zorgen dat de bomen gespaard blijven kun je ons als bomenwacht inschakelen. We zorgen tijdens de werkzaamheden voor de bescherming van de bestaande bomen en zullen in een rapportage uitwerken hoe we dit in de praktijk hebben uitgevoerd. Op zoek naar een bomenwacht?

Groen Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. Je bent daarbij verplicht de bomen systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomeerde deskundigen in dienst die dit kunnen controleren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunnen ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

Lees meer

Groen Bomen Effect Analyse (BEA)

Gaat er gebouwd worden rondom bomen? Soms kan er een verandering in de openbare ruimte plaatsvinden die gevolgen heeft voor de bestaande bomen, zoals ophogingen en grondwaterstand veranderingen. Bijvoorbeeld bij een reconstructie of een ruimtelijke herontwikkeling. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf te inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn voor de betreffende bestaande bomen. Dat maken we inzichtelijk in een Bomen Effect Analyse (BEA).

Lees meer

Groen Beplanting in vakken (nulmeting kwaliteit van het bestaande groen)

Hoe is de staat van de beplanting in jouw wijk, buurt of omgeving? Komt jouw aannemer alle afspraken na? Voldoet het groen aan de kwaliteit en eisen die je daarvoor hebt gesteld? Wij controleren dit aan de hand van de maatstaven die jij zelf hanteert. Dit doen we voor gemeentes, provincies en vastgoedpartijen. Ook het maken van onderhoudsplannen of begrotingen voor herstelwerkzaamheden kunnen we verzorgen, waarmee een goede leidraad ontstaat voor het onderhoud op de lange termijn. Heb je vragen over onze service?

Visual tree assessment - VTA Inspectie