Inspecties - Groen

De openbare buitenruimte bestaat voor een groot deel uit groen en de staat ervan is dan ook erg belangrijk. Contractueel is alles vastgelegd: het gras wordt gemaaid, de perken zijn aangeplant, de plantsoenen worden onderhouden. Onze groen inspecteurs controleren of alle afspraken werkelijk worden nagekomen en het groen dus goed wordt onderhouden. Met veel vakkennis en jarenlange praktijkervaring kunnen we groenbeheerders ontzorgen. Onze vakkundige inspecteurs kunnen het bestaand groen inventariseren op basis van de CROW-normen en dit rapporteren in een nulmeting. Zo brengen we de huidige kwaliteit en staat van het groen in kaart en kan er een onderhoudsplan met kostencalculatie worden gemaakt om het groen te verbeteren.

Onze Falcon-i inspecteurs keuren bestaand groen, beplanting bij nieuwe aanleg en beplanting in vakken. Daarbij kunnen we ook de staat van de bomen controleren. Zo kunnen we een bomen effect analyse uitvoeren of een vta controle ten behoeve van de boomveiligheid. Ook kunnen we bomenwacht houden, waarbij onze gecertificeerde inspecteurs erop toezien dat de bomen in de buurt van werkzaamheden zoals bouwprojecten duurzaam kunnen worden behouden en hoe we boomschade kunnen voorkomen.

Groen Boominspecties

Bij boominspecties controleren wij het hele bomenbestand op veiligheid en vitaliteit. Dit verwerken we in een duidelijke rapportage. Indien wenselijk geven we daarbij ook een onderhoudsadvies. Wij voeren verschillende boominspecties uit: bomen effect analyse, boomveiligheidscontrole (vta inspectie) en bomenwacht.

Bomenwacht

Bij herontwikkelingen of andere veranderingen in de openbare ruimte moeten bestaande bomen het vaak ontgelden. Om ervoor te zorgen dat de bomen gespaard blijven kun je ons als bomenwacht inschakelen. We zorgen tijdens de werkzaamheden voor de bescherming van de bestaande bomen en zullen in een rapportage uitwerken hoe we dit in de praktijk hebben uitgevoerd. Op zoek naar een bomenwacht?

 

Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. Je bent daarbij verplicht de bomen systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomeerde deskundigen in dienst die dit kunnen controleren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunnen ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

 

Bomen Effect Analyse (BEA)

Gaat er gebouwd worden rondom bomen? Soms kan er een verandering in de openbare ruimte plaatsvinden die gevolgen heeft voor de bestaande bomen. Bijvoorbeeld bij een reconstructie of een ruimtelijke herontwikkeling. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf te inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn voor de betreffende bestaande bomen. Dat maken we inzichtelijk in een Bomen Effect Analyse (BEA).

 

 

 

Groen Toezicht houden op bomen (bomenwacht)

Bij herontwikkelingen of andere veranderingen in de openbare ruimte moeten bestaande bomen het vaak ontgelden. Om ervoor te zorgen dat de bomen gespaard blijven kun je ons als bomenwacht inschakelen. We zorgen tijdens de werkzaamheden voor de bescherming van de bestaande bomen en zullen in een rapportage uitwerken hoe we dit in de praktijk hebben uitgevoerd. Op zoek naar een bomenwacht?

Groen Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. Je bent daarbij verplicht de bomen systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomeerde deskundigen in dienst die dit kunnen controleren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunnen ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

Lees meer

Groen Bomen Effect Analyse (BEA)

Gaat er gebouwd worden rondom bomen? Soms kan er een verandering in de openbare ruimte plaatsvinden die gevolgen heeft voor de bestaande bomen. Bijvoorbeeld bij een reconstructie of een ruimtelijke herontwikkeling. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf te inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn voor de betreffende bestaande bomen. Dat maken we inzichtelijk in een Bomen Effect Analyse (BEA).

Lees meer

Groen Keuring bestaand groen

Onze inspecteurs kunnen het bestaand groen inventariseren op basis van de CROW-normen en dit rapporteren in een nulmeting. Doel daarvan is om de huidige kwaliteit/staat van het groen te achterhalen, waarna er een plan met kostencalculatie gemaakt kan worden om het groen te verbeteren.

Daarbij meten we de overeengekomen KOR of CROW-schaalbalken en geven we een advies met betrekking tot de te nemen maatregelen, zoals het omvormen van beplanting, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden of renovaties van gazons en bermen. Resultaten kunnen ingevoerd worden in ieder gewenst datasysteem. Vervolgens kunnen er themakaarten, begrotingen of meerjarenramingen gemaakt worden. Heb je hier vragen over?

Groen Keuring van beplanting bij nieuwe aanleg

Wordt de beplanting daadwerkelijk aangelegd zoals is vastgelegd in het bestek? Komen de kwaliteit, gezondheid, grootte en maatvoeringen overeen met de bestekbeschrijving? Zijn alle afspraken nagekomen?

Tijdens de levering van nieuwe beplanting is een van de inspecteurs van Falcon-i aanwezig, zij beschikken over veel praktijkervaring, waar jij als opdrachtgever optimaal van kunt profiteren. Zo kunnen zij onder anderen de geschikte locaties voor inkuilen aangeven, het plantmateriaal keuren, checken of de nazorg goed in acht wordt genomen (bewatering, afdekken en inkuilen) en in overleg afspraken maken naar aanleiding van het onverhoopt niet nakomen van kwaliteitseisen. Natuurlijk wordt dit vastgelegd in een rapportage.

Groen Beplanting in vakken (nulmeting kwaliteit van het bestaande groen)

Hoe is de staat van de beplanting in jouw wijk, buurt of omgeving? Komt jouw aannemer alle afspraken na? Voldoet het groen aan de kwaliteit en eisen die je daarvoor hebt gesteld? Wij controleren dit aan de hand van de maatstaven die jij zelf hanteert. Dit doen we voor gemeentes, provincies en vastgoedpartijen. Ook het maken van onderhoudsplannen of begrotingen voor herstelwerkzaamheden kunnen we verzorgen, waarmee een goede leidraad ontstaat voor het onderhoud op de lange termijn. Heb je vragen over onze service?