Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)

Groene inspecties

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. Je bent daarbij verplicht de boom systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst die dit kunnen inspecteren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunnen ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de VTA-methode (Visual Tree Assessment), waarbij bomen visueel beoordeeld worden op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Op basis van de boomveiligheidscontrole, ofwel vta controle, verzamelen en presenteren we de benodigde data in een overzicht en brengen een advies uit. Door middel van een boomveiligheidscontrole kunnen we gebreken van een boom die de veiligheid in gevaar brengen dus in kaart brengen en veiligheidsrisico’s beperken. Ook als er wel iets mis gaat, is het als boomeigenaar goed om te kunnen laten zien dat je er alles aan hebt gedaan de risico’s te beperken door middel van regelmatige VTA controles.

In de eerste fase van de VTA controle wordt er een uitgebreid visueel onderzoek gedaan waarbij onze boomveiligheidscontroleurs kijken naar vele verschillende factoren zoals de algehele gesteldheid van de boom, het groeigedrag, breuken, holtes en meer. Als hier niets uit naar voren komt, is er geen reden tot verder onderzoek. Komen er wel problemen uit naar voren, dan wordt dit nader onderzocht zodat we een goed plan kunnen maken voor het verbeteren van de veiligheid. Een plan kan bijvoorbeeld bestaan uit het snoeien van de boom, verwijdering van dode takken etc. Een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren door onze vakkundige inspecteurs?