Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)

Groene inspecties

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. Je bent daarbij verplicht de boom systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst die dit kunnen inspecteren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunnen ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

 

VTA-inspectie

Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de VTA-methode (Visual Tree Assessment), waarbij bomen visueel beoordeeld worden op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Op basis van de boomveiligheidscontrole, ofwel vta controle, verzamelen en presenteren we de benodigde data in een overzicht en brengen een advies uit.

Door middel van een boomveiligheidscontrole kunnen we gebreken van een boom die de veiligheid in gevaar brengen dus in kaart brengen en veiligheidsrisico’s beperken. Ook als er wel iets mis gaat, is het als boomeigenaar goed om te kunnen laten zien dat je er alles aan hebt gedaan de risico’s te beperken door middel van regelmatige VTA controles.

Uitgebreid visueel onderzoek

In de eerste fase van de VTA controle wordt er een uitgebreid visueel onderzoek gedaan waarbij onze boomveiligheidscontroleurs kijken naar vele verschillende factoren zoals de algehele gesteldheid van de boom, het groeigedrag, breuken, holtes en meer. Als hier niets uit naar voren komt, is er geen reden tot verder onderzoek. Komen er wel problemen uit naar voren, dan wordt dit nader onderzocht zodat we een goed plan kunnen maken voor het verbeteren van de veiligheid. Een plan kan bijvoorbeeld bestaan uit het snoeien van de boom, verwijdering van dode takken etc.

Wat kost een VTA?

We brengen vooraf altijd eerst een offerte uit voor de VTA inspectie. We hebben een vaste prijsstelling, maatwerk prijzen zijn mogelijk bij meerdere bomen. In basis kost een  VTA € 356,95 (€ 295,- excl. BTW) voor één boom. Elke extra boom kost € 60,50 (€ 50,00,- excl. BTW). Voor dit bedrag voeren wij de visuele controle uit en ontvangt u een rapportage, zodat u kunt aantonen dat u aan uw wettelijke zorgplicht heeft voldaan. De reiskosten zijn inclusief, mits de locatie van het onderzoek in een straal van +/- 50 km ligt. Daarbuiten rekenen wij een meerprijs per kilometer á € 0,50.

Offerte aanvragen?

Een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren door onze vakkundige inspecteurs? Vraag een vrijblijvende offerte aan.

 

 

Veelgestelde vragen over de boomveiligheidscontrole

We krijgen vaak vragen over hoe vaak de VTA-inspectie moet worden uitgevoerd en wat het precies inhoudt. Deze vragen hebben we hieronder gebundeld. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wat is een boomveiligheidscontrole?

Een boomveiligheidscontrole wordt ook wel een VTA-inspectie of VTA-controle genoemd. Deze controle bestaat uit het in kaart brengen van de algehele staat van de boom of bomen middels een visuele inspectie van de buitenzijde van de boom. We controleren onderdelen zoals de stand, kroonvorm, vergroeiingen, te zware takken en of er zwammen aanwezig zijn op de boom. Het rapport wordt voorzien van foto’s, keuringsdatum en verslaglegging over de staat van de boom. Ook adviseren we over het onderhoud van de boom, bijvoorbeeld het wegsnoeien van takken.

Heb ik boom zorgplicht?

U bent als eigenaar niet wettelijk verplicht tot het uitvoeren van de boomveiligheidscontrole. Echter heeft u wel zorgplicht voor de boom, u bent verantwoordelijk om deze goed te verzorgen en bij te houden. Zeker als de boom dicht bij de openbare weg staat of op een openbaar terrein staat wat toegankelijk is voor bezoekers. Vallende takken of bomen kunnen immers grote gevolgen hebben in deze situaties.

De zorgplicht houdt in dat een boomeigenaar wettelijk aansprakelijk is voor de schade die wordt veroorzaakt als een boom schade toebrengt aan derden omdat hij niet goed is bijgehouden. Bijvoorbeeld als de boom omwaait of grote takken afbreken en schade veroorzaken.

U heeft een algemene zorgplicht om de boom/bomen goed te onderhouden, zoals het verwijderen van loshangende of overhangende takken . Daarnaast kunt u een verhoogde zorgplicht hebben als de boom op een locatie staat met verhoogd risico (bijvoorbeeld bij een parkeerplaats of een drukke straat), de situatie wordt door een boominspecteur beoordeeld. Tot slot is er ook een onderzoeksplicht om gebreken vast te stellen en vroegtijdig te signaleren. Deze bevindingen worden ook vastgelegd in een inspectierapport.

Hoe vaak moet ik een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren?

Dat ligt volledig aan de boom. Jonge bomen geven de eerste jaren weinig tot geen problemen. Hoe ouder en groter de boom, hoe groter de kans dat een boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd. De locatie is ook een bepalende factor, staat de boom bijvoorbeeld dicht bij een openbare weg of hangt deze gedeeltelijk over een voetpad? Er kan in dat soort situaties een verhoogde zorgplicht gelden.