Keuring bestaand groen (Nen 2767 of crow)

Groene inspecties

Bomen, beplanting en gazonvlakken worden volgens de normen van de Nen 2767 of de CROW beoordeeld. De uitkomesten uit de inventarisatie kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en om inzicht te geven in het onderhoudsniveau.

Daarbij meten we de overeengekomen KOR of CROW-schaalbalken en geven we een advies met betrekking tot de te nemen maatregelen, zoals het omvormen van beplanting, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden of renovaties van gazons en bermen. Resultaten kunnen ingevoerd worden in ieder gewenst beheersysteem. Vervolgens kunnen er themakaarten, begrotingen of meerjarenramingen gemaakt worden. Heb je hier vragen over?