Keuring bestaand groen

Groene inspecties

Onze inspecteurs kunnen het bestaand groen inventariseren op basis van de CROW-normen en dit rapporteren in een nulmeting. Doel daarvan is om de huidige kwaliteit/staat van het groen te achterhalen, waarna er een plan met kostencalculatie gemaakt kan worden om het groen te verbeteren.

Daarbij meten we de overeengekomen KOR of CROW-schaalbalken en geven we een advies met betrekking tot de te nemen maatregelen, zoals het omvormen van beplanting, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden of renovaties van gazons en bermen. Resultaten kunnen ingevoerd worden in ieder gewenst datasysteem. Vervolgens kunnen er themakaarten, begrotingen of meerjarenramingen gemaakt worden. Heb je hier vragen over?