Keuring van beplanting bij nieuwe aanleg

Groene inspecties

Wordt de beplanting daadwerkelijk aangelegd zoals is vastgelegd in het bestek? Komen de kwaliteit, gezondheid, grootte en maatvoeringen overeen met de bestekbeschrijving? Zijn alle afspraken nagekomen?

Tijdens de levering van nieuwe beplanting is een van de inspecteurs van Falcon-i aanwezig, zij beschikken over veel praktijkervaring, waar jij als opdrachtgever optimaal van kunt profiteren. Zo kunnen zij onder anderen de geschikte locaties voor inkuilen aangeven, het plantmateriaal keuren, checken of de nazorg goed in acht wordt genomen (bewatering, afdekken en inkuilen) en in overleg afspraken maken naar aanleiding van het onverhoopt niet nakomen van kwaliteitseisen. Natuurlijk wordt dit vastgelegd in een rapportage.