Boominspecties VTA en Bomen Effect Analyse

Groene inspecties

Bij boominspecties controleren wij het hele bomenbestand op veiligheid en vitaliteit. Dit verwerken we in een duidelijke rapportage. Indien wenselijk geven we daarbij ook een onderhoudsadvies. Wij voeren verschillende boominspecties uit: bomen effect analyse, boomveiligheidscontrole (vta inspectie) en bomenwacht.

Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. Je bent daarbij verplicht de bomen systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomeerde deskundigen in dienst die dit kunnen controleren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunnen ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

 

 

Bomen Effect Analyse (BEA)

Gaat er gebouwd worden rondom bomen? Soms kan er een verandering in de openbare ruimte plaatsvinden die gevolgen heeft voor de bestaande bomen. Bijvoorbeeld bij een reconstructie of een ruimtelijke herontwikkeling. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf te inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn voor de betreffende bestaande bomen. Dat maken we inzichtelijk in een Bomen Effect Analyse (BEA).

 

Bomenwacht

Bij herontwikkelingen of andere veranderingen in de openbare ruimte moeten bestaande bomen het vaak ontgelden. Om ervoor te zorgen dat de bomen gespaard blijven kun je ons als bomenwacht inschakelen. We zorgen tijdens de werkzaamheden voor de bescherming van de bestaande bomen en zullen in een rapportage uitwerken hoe we dit in de praktijk hebben uitgevoerd. Op zoek naar een bomenwacht?