Inspecties op het gebied van groen, grijs en blauw

Betrouwbare beheerinformatie is noodzakelijk om de openbare ruimte te kunnen beheren. Facon-i inspecteert alles wat tot de inrichting van de openbare ruimte behoort.

Met behulp van het Accres-systeem voert Falcon-i diverse inspecties uit in de openbare ruimte. Het systeem werkt op basis van digitale kaarten waarin bestaande punten (objecten) kunnen worden beoordeeld of nieuwe objecten kunnen worden toegevoegd. Voor de inspecties wordt gebruik gemaakt van de schaalbalken van het CROW (Kwalititeitscatalogus Openbare Ruimte). Maar het is ook mogelijk om met uw eigen methodiek te inspecteren.

Grijs

 • Wegmarkeringen
 • Kunstwerken
 • Kolken
 • Verlichting
 • Straatmeubilair
 • Verkeersborden
 • Weginspecties
Bekijk grijs

Groen

 • Keuring bestaand groen (Nen 2767 of crow)
 • Keuring van beplanting bij nieuwbouw projecten
 • Boominspecties VTA en Bomen Effect Analyse
 • Toezicht houden op bomen (bomenwacht)
 • Boomveiligheidscontrole (VTA inspectie)
 • Bomen Effect Analyse (BEA)
 • Beplanting in vakken (nulmeting kwaliteit van het bestaande groen)
Bekijk groen

Blauw

 • Natuurlijke oever
 • Beschoeiing
Bekijk blauw