Beplanting in vakken (nulmeting kwaliteit van het bestaande groen)

Groene inspecties

Hoe is de staat van de beplanting in jouw wijk, buurt of omgeving? Komt jouw aannemer alle afspraken na? Voldoet het groen aan de kwaliteit en eisen die je daarvoor hebt gesteld? Wij controleren dit aan de hand van de maatstaven die jij zelf hanteert. Dit doen we voor gemeentes, provincies en vastgoedpartijen. Ook het maken van onderhoudsplannen of begrotingen voor herstelwerkzaamheden kunnen we verzorgen, waarmee een goede leidraad ontstaat voor het onderhoud op de lange termijn. Heb je vragen over onze service?