Bomen Effect Analyse (BEA)

Groene inspecties

Gaat er gebouwd worden rondom bomen? Soms is het kappen van een boom omdat deze bijvoorbeeld plaats moet maken voor een nieuwbouwproject onvermijdelijk, maar vaak kan bomenkap worden voorkomen zonder dat dit de werkzaamheden beïnvloedt. Een verandering in de openbare ruimte kan schadelijke gevolgen hebben voor de bestaande bomen. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf te inventariseren wat deze gevolgen kunnen zijn door middel van een Bomen Effect Analyse (BEA). Het is zeer verstandig om van te voren een Bomen Effect Analyse te laten uitvoeren om boomschade te beperken. Wij geven inzichtelijk weer wat voor potentiële nadelige effecten de bouw kan hebben en hoe we dit kunnen beperken. De Bomen Effect Analyse kan als sterke basis dienen om waardevolle bomen in de gemeente te behouden en helpt bij het stellen van randvoorwaarden voor tijdens en na de bouw of andere geplande werkzaamheden.

Bij een Bomen Effect Analyse zullen wij zowel bovengronds als ondergronds onderzoek uitvoeren. Het uitgangspunt is daarbij dat de bomen op dezelfde plaats duurzaam kunnen worden behouden. Met het uitvoeren van de Bomen Effect Analyse, geven we de potentiële effecten weer én geven we advies met betrekking tot alternatieve keuzemogelijkheden. Een Bomen Effect Analyse laten uitvoeren?