Bomen Effect Analyse (BEA)

Groene inspecties

Gaat er gebouwd worden rondom bomen? Hoe kunnen de bomen behouden blijven? Welke maatregelen moeten er getroffen worden?

Een verandering in de openbare ruimte kan schadelijke gevolgen hebben voor de bestaande bomen. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf te inventariseren wat deze gevolgen kunnen zijn door middel van een Bomen Effect Analyse (BEA).

Als er gebouwd gaat worden rond bomen, laat dan vooraf altijd een Bomen Effect Analyse uitvoeren. Een BEA is een gestandaardiseerde beoordeling die alle mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voorbestaan van de boom in beeld brengt. Hierin wordt ook omschreven hoe de nadelige effecten tot een minimum kunnen worden beperkt. Bovendien wordt onderzocht wat het meest boomvriendelijke alternatief is. De Bomen Effect Analyse is een sterk wapen tegen het (onbedoeld) verdwijnen van waardevolle bomen door bouwen en aanleggen. In een vroegtijdig stadium worden de effecten van de uitvoering voor de bomen duidelijk en kunnen voorwaarden gesteld worden aan de bouw of de aanleg.

Bij een Bomen Effect Analyse zullen wij zowel bovengronds als ondergronds onderzoek uitvoeren. Het uitgangspunt is daarbij dat de bomen op dezelfde plaats duurzaam kunnen worden behouden. Met het uitvoeren van de Bomen Effect Analyse, geven we de potentiële effecten weer én geven we advies met betrekking tot alternatieve keuzemogelijkheden. Een Bomen Effect Analyse laten uitvoeren?