Weginspecties

Grijze inspecties

Onze wegen spelen een belangrijke factor in goede bereikbaarheid, mobiliteit, maar ook in veiligheid. Onregelmatigheden in het wegdek kunnen al snel zorgen voor een onveilige situatie. Er kunnen ook regelmatig terugkerende schades optreden die elke keer weer moeten worden hersteld, dat kost geld en zorgt voor vervelende omleidingen. Onze vakkundige weginspecteurs zijn gespecialiseerd in grondige weginspecties waarbij (toekomstige) problemen in kaart worden gebracht. Door regelmatig een weginspectie te laten uitvoeren kan niet alleen onderhoud worden ingepland, maar ook veel worden voorkomen. Ook gaan onze weginspecteurs na of de straten en wegen wel worden onderhouden zoals met jou is overeengekomen.

Een wegdek kan op veel verschillende manieren schade hebben en dus een gevaar vormen voor verkeer. Niet alles is met het blote oog te zien, daarom doen we onze visuele inspectie niet zomaar alleen met het blote oog, maar gebruiken we speciale scanapparatuur om data te verzamelen. Want; meten is weten! Met onze weginspectie brengen onze weginspecteurs alles in kaart, wat ook gelijk de juiste onderbouwing voor jouw onderhoud- en beheeropgave levert. Uiteraard lichten we alles wat we hebben gevonden toe, zodat jij als opdrachtgever er ook mee uit de voeten kunt en het duidelijk is welke volgende stappen er gezet moeten worden.

Bij Falcon-i hebben we verschillende weginspecties:

CROW globale visuele inspectie

De CROW-146 a en b- globale inspectie is in Nederland de gangbare inspectiemethodiek voor openbare wegen. Met behulp van de CROW-globale visuele inspectie zijn we in staat om snel en efficiënt inzicht te krijgen in de actuele conditie van het wegennet. De resultaten van de inspectie zijn het startpunt van het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan.

Falcon-i werkt met een team van gekwalificeerde weginspecteurs. Hiermee garanderen we dat alle (weg)inspecties tijdig en van goede kwaliteit worden uitgevoerd.

CROW gedetailleerde visuele inspectie

De CROW gedetailleerde inspectie is de meest uitgebreide weginspectie waarbij alle schades gedetailleerd worden beoordeeld en secuur worden genoteerd zodat ook de exacte locatie van de schade wordt aangegeven.

HD-Video-inspectie

Vandaag de dag is deze manier van inspecteren geaccepteerd en biedt het vele mogelijkheden voor inspecteur en beheerder. Ook in het kader van veiligheid is deze inspectie uitermate geschikt.

Kleine onderhoudsweginspectie

Het uitvoeren van klein onderhoud is een belangrijk onderdeel van wegbeheer. Door dit onderhoud regelmatig uit te voeren blijft de verharding in goede staat, waardoor de structurele achteruitgang wordt vertraagd.

Vorstschade inspectie

Vorst kan behoorlijke schade toebrengen aan de wegen, met name op asfaltverhardingen waarbij sprake is van achterstallig onderhoud. In bestaande scheuren en gaten dringt vocht en vorst makkelijker door zodat de reeds aanwezige schade verergerd.

Belangrijk is dat de opgetreden vorstschade snel in kaart wordt gebracht en waar nodig hersteld wordt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wij helpen je daar graag bij door het uitvoeren van een vorstschade weginspectie. De locatie, de aard en de omvang van de schade worden opgenomen en aan de hand van deze gegevens worden de herstelkosten berekend.

Een weginspectie door ons laten uitvoeren of heb je nog vragen?