Verkeersborden

Grijze inspecties

Verkeersborden zijn een belangrijke factor voor de veiligheid van iedereen, of je nu wandelt, fietst of in de auto zit. Uit ervaring weten we dat er ook veel verwarring kan ontstaan omdat veel verkeersborden overbodig zijn, of niet meer voldoen binnen de verkeersmaatregel. Voldoen de verkeersborden aan de eisen die je daaraan stelt? Is de kwaliteit van de verkeersborden zoals je dat hebt afgesproken met de opdrachtnemers? Goed beheer van verkeersborden begint met een goede inventarisatie. Onze Falcon-i inspecteurs controleren de verkeersborden op vervuiling, schade, veroudering en de vereiste restorereflectiewaarde. Uiteraard beoordelen we dit op basis van het gemeentelijke kwaliteitsborgsysteem. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage en desgewenst volgt hieruit ook een advies met betrekking tot het beheer (en dus ook vervanging of verwijdering).

We inventariseren alle gedetailleerde informatie per bord. Dat betreft niet alleen de kwaliteit van bord, maar ook de exacte locatie, de afmeting, het model, de montage en de reflectiewaarde. We beoordelen daarbij ook of aan de voorschriften van de BABW, het RVV en de NEN 3381 is voldaan.