Wegmarkeringen

Grijze inspecties

Veiligheid op de weg is uiteraard van levensbelang. Duidelijke wegmarkering speelt hierin een zeer belangrijke rol. Is alle wegmarkering nog goed zichtbaar en is de belijning nog veilig? Onze vakkundige Falcon-i inspecteurs brengen dit voor je in kaart. Zo heb je een helder overzicht aan welke wegmarkeringen er wat gedaan moet worden. We brengen alle belangrijke details mbt wegmarkering in beeld. We kijken naar de exacte status, de kwaliteit en of de wegmarkering nog aan de gestelde eisen voldoet. Ook noteren we de locatie, het type, materiaal en garantieduur.