Kolken

Grijze inspecties

Een goed rioleringsstelsel is vanzelfsprekend van hoog belang. Het onderhouden van straat- en trottoirkolken levert een beter en schoner rioleringsstelsel op. Deze kolken monden uiteindelijk uit in het hoofdriool, waardoor het erg effectief is om de kolken van goed onderhoud te voorzien. Zo bespaar je ook in kosten, want het reinigen van een hoofdriool is vele malen duurder dan goed onderhoud van straatkolken. Worden de kolken in jouw gemeente geledigd en gereinigd zoals je hebt afgesproken met de uitvoerende partijen? Onze Falcon-i inspecteurs inspecteren de kolken en controleren of de kolken in jouw gemeente geledigd en gereinigd worden zoals is afgesproken met de uitvoerende partijen. De uitkomsten zullen we aan je rapporteren en van eventuele mankementen maken we tevens melding.