NL Schoon meting

Metingen

Als gemeente zet je je actief in tegen zwerfafval. Maar werkt het ook? Resulteert het in minder zwerfafval op straat? Zijn de bewoners en ondernemers tevreden met de schoonsituatie? Bij Falcon-i zeggen we altijd; meten is weten! Goede monitoring door Falcon-i laat zien wat het effect is van de beleidsaanpak en interventies die zijn gekozen. Naast het meten van effecten helpt monitoren ook bij signaleren van trends en incidenten, en om de aanpak op tijd bij te sturen. Met de verkregen inzichten kun je als gemeente nog effectiever omgaan met tijd, geld en middelen. En op de langere termijn is het mogelijk de prestaties van je gemeente te vergelijken met anderen. Handig toch?