Inventarisaties

Metingen

Via beeldsystematiek kan door middel van inventarisatie informatie verzameld worden over de algehele staat van één of meerdere beheergroepen. We kunnen dit meten in meetvakken en -elementen. Door te inventariseren ontstaat overzicht en inzicht in de vakken met betrekking tot de aantallen bomen, beplanting, straatmeubilair, verkeersborden, straatverlichting en/of afvalbakken.

Voldoet het vak aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld? Zijn er beschadigingen? De informatie die opgehaald wordt bij een inventarisatie is een goed uitgangspunt voor het maken van meerjarenplanningen, begrotingen of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

De inventarisatie van Falcon-i kan op verschillende momenten plaatsvinden, daarover maken we vooraf duidelijke afspraken. Het belangrijkste is dat er voldoende input verzameld wordt om achterliggende vragen te beantwoorden.