Inventarisatie van de openbare ruimte

Metingen

Via beeldsystematiek kan door middel van inventarisatie informatie verzameld worden over de algehele staat van één of meerdere beheergroepen (assets). We kunnen dit meten in meetvakken en -elementen. Door te inventariseren ontstaat inzicht  aantallen bomen, beplanting, straatmeubilair, verkeersborden, straatverlichting en/of afvalbakken.

Voldoet het aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld? Zijn er beschadigingen? De informatie die opgehaald wordt bij een inventarisatie is een goed uitgangspunt voor het maken van meerjarenonderhoudsplanningen, begrotingen of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

De inventarisatie van Falcon-i kan op verschillende momenten plaatsvinden, daarover maken we vooraf duidelijke afspraken. Het belangrijkste is dat er voldoende input verzameld wordt om achterliggende vragen te beantwoorden.