Gebiedskwaliteitsmetingen

Metingen

Hoe wordt de kwaliteit van een gebied beleefd? Hoe voelen de bewoners zich in deze omgeving? Er zijn verschillende manieren om dit te onderzoeken. Zo organiseert Falcon-i samen met bewoners of wijkambassadeurs een buurtschouw, waarbij we met elkaar door de wijk lopen. We staan stil bij een aantal onderwerpen. Denk daarbij aan straatverlichting, de kwaliteit en de staat van het straatmeubilair en speeltuinen, plantsoenen of de aanwezigheid van zwerfvuil. Dit kan in opdracht van (deel)gemeenten, bewonersverenigingen of bijvoorbeeld woningcorporaties.