RAW-bestekmeting / opneming

Metingen

Weet jij of de opdrachtnemer voldoet aan de in het bestek afgesproken kwaliteitsniveaus? Op welke plekken is bijsturing nodig? Leeft de aannemer zijn afspraken na? Voldoet het straatbeeld aan de gestelde beeldkwaliteitseisen? Bij een beeldgestuurd contract is het belangrijk de uitgevoerde taken te controleren. We noemen dit een RAW-bestekmeting, of besteksopneming, en controleren of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de prestatie-eisen zoals zijn beschreven in het onderhoudscontact. De vaste meetfrequentie van besteksmetingen is bepaald (standaard RAW bepalingen 2015) met 1 meetronde per 4 weken, dat zijn 13 meetrondes per jaar. Wanneer niet aan de eisen is voldaan kan dit besproken worden met de aannemer. Afhankelijk van de contractafspraken is het dan mogelijk bij te sturen en/of een korting te bedingen. Een besteksmeting door ons laten uitvoeren?