Monitoringsplan openbare ruimte of assets

Metingen

Bij Falcon-i kun je ook een monitoringsplan laten maken. Wat is de beste methode voor jouw organisatie om de openbare ruimte te monitoren? Welke meetlocaties kunnen het beste onder de loep genomen worden? Welke methodiek en frequentie zijn daarbij het meest ideaal? Het monitoringsplan is afhankelijk van de achterliggende vraag of reden die ten grondslag ligt aan de monitoring. Wil men op bestuurlijk niveau weten of ambities behaald zijn, moet er een aanbesteding plaatsvinden of moet er gecontroleerd worden of de opdrachtnemers alle werkzaamheden volgens contract hebben uitgevoerd?

In het monitoringsplan schrijven we hoe en volgens welke methode de data het beste kan worden verzameld. Daarbij nemen we ook in het monitoringsplan op hoe de opgehaalde informatie en beschikbare data moeten worden vertaald en ingezet. Uiteraard is ieder project en omgeving anders, daarom maken wij een monitoringsplan op maat.