Zicht op kwaliteit

0-metingen voor uw MJOP

De kwaliteit van de openbare ruimte in uw gemeente, dorp of gebied is van groot belang kan alleen gegarandeerd worden op het moment dat dit ook goed wordt onderhouden. In de openbare ruimte bevinden zich diverse onderdelen die in aanmerking komen voor deze Meerjaren onderhoudsplan (MJOP), bijvoorbeeld:

  • Beplanting en groenvoorziening
  • Straatmeubilair en verlichting
  • Verkeersborden

De verworven informatie kan goed van pas komen bij het maken van beeldbestekken, meerjarenplannen of het maken van onderhoudscontracten. Falcon-i is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze nul-metingen.

Vraag een offerte aan

Hoogwaardige 0-metingen door Falcon-i
Alle betrokkenen binnen uw organisatie krijgen op deze wijze inzicht in de beginsituatie en kan direct met nulmeting aan de slag, waarbij later eventueel bijkomende effecten duidelijk zijn terug te vinden.

Inventarisatie, inspectie, sanering en beheer
We starten een 0-meting met een volledige inventarisatie van alle onderdelen, vervolgens inspecteren we elk object afzonderlijk en plaatsen dit in het rapport. We geven per onderdeel ook een uitgebreid advies, bijvoorbeeld om een onderdeel te saneren of duurzaam te beheren.

 

Meer informatie aanvragen?