Beschoeiing

Blauwe inspecties

Beschoeiingen beschermen een waterkant tegen allerlei invloeden die de stabiliteit in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk dit in de gaten te houden en bijvoorbeeld na te gaan of de aannemers de afspraken zijn nagekomen. Worden de werkzaamheden volgens het bestek uitgevoerd? Onze vakkundige inspecteurs inspecteren en controleren de staat van het onderhoud en maken hier een duidelijk overzicht van.